Vilkår & betingelser for Partnere

Tak for at du har valgt at benytte Menuello.

Menuello tilbyder en service i form af en webbaseret applikation, der gør det muligt at oprette etdigitalt menukort, der kan tilgås via en browser. Ved hjælp af denne platform kan slutbrugerederudover afgive en bestilling og betale online for de bestilte produkter. Adgang til applikationen distribueres efter SaaS-principet, hvor der betales et abonnement for at have adgang til Applikationen.

Definitioner
”Applikation” – digital platform drevet af Menuello ApS (menuello.com), der gør det muligt at oprette digitalt menukort og tilbyde sine produkter via platformen.
“Partner” – en restaurant, cafe, bar eller anden partner, som har valgt at benytte Applikationen leveret af Menuello ApS og som tilbyder sine produkter via den.
“Menuello” – Menuello ApS, St Bredlundvej 24 A, 7362 Hampen, Danmark CVR: 42308862
“Produkter” – mad, snacks, alkoholfrie og alkoholiske drikkevarer og andre forbrugsvarer tilgængeliggjort af Partneren via Applikationen.
“Købsaftale” – en bindende aftale mellem Partneren og Menuello.
“Service” – webapplikation, der tilbydes af Menuello ApS.
“Slutbruger”– en fysisk person, der køber en eller flere produkter af partneren, som har gjort dem tilgængeligt for køb via Applikationen.

Accept af abonnement og betingelser
Når du benytter vores service, accepterer du at være underlagt disse brugervilkår, der danner grundlag for en købsaftale mellem dig (“du/dig”, “din/dit/dine”, ”Partner”) og Menuello ApS (“Menuello”, “os”, “vi” eller “vores”) for benytte vores service.

Vi forbeholder os retten til enhver tid at ændare og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige på vores website. Brug af service og/eller vores websites efter ændring af disse betingelser, betragtes som din accept af de ændrede betingelser.
Vi opfordrer derfor til jævnligt at gennemgå disse vilkår.

Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse betingelser på virksomhedens vegne.

Accept af disse vilkår tiltrædes ved at afkrydse en specifik felt under registreringsprocessen.

Brug af Applikationen
Ved køb af et abonnement tildeles du  i aftaleperioden en begrænset, ikke-eksklusiv, opsigelig og ikke-overdragelig licens til adgang og brug af vores Applikation i henhold til de vilkår, betingelser og begrænsninger, som fremgår af denne Købsaftale, samt i henhold til eventuelle andre begrænsninger, som fastsættes skriftligt af os.

For at kunne bruge Applikationen skal Partneren oprette en brugerkonto ved at gennemføre en registreringsproces  i systemet. Oprettelse af en brugerkonto kræver, at du opretter en konto med en email og en adgangskode, og at du afgiver visse personoplysninger, herunder dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, virksomhedens navn, adresse samt CVR nummer for virksomheden. Du accepterer at afgive korrekte, fuldkomne og opdaterede brugeroplysninger, samt at holde dem vedlige i hele aftaleperiode. Se venligst vores Privatlivspolitik for mere information omkring behandling af dine personoplysninger. Partneren skal sikre, at brugeroplysningerne og lignende oplysninger, som er nødvendige for at få adgang til brugerkontoen, holdes fortrolige og bruges forsvarligt, således at de ikke er tilgængelige for tredjemand.

Hvis der er mistanke om, at en person uberettiget er blevet bekendt med Partnerens brugerkontooplysninger eller har adgang til Partnerens brugerkonto, skal Partneren straks give Menuello besked herom og skifte brugeroplysninger (adgangskode).

Partneren er ansvarlig for brug, ændringer og andet aktivitet på Partnerens brugerkonto. Ønsker du at slette din brugerkonto, bedes du venligst kontakte os.

Menuello tilbyder ikke finansielle ydelser og derfor kræves en særskilt aftale med en betalingsløsning og en indløser for at kunne modtage betalinger online.

Levering af adgang til Applikationen sker i samme øjeblik, som brugerkonto oprettes i systemet.

Priser og betalinger
Du accepterer at betale for brug af applikationen i henhold til vores priser og eventuelle gebyrer, som kan findes på vores hjemmeside eller ved at kontakte os.

For at kunne bruge vores service, skal du afgive gyldige kreditkortoplysninger eller oplysninger om en anden betalingsform i Applikationen samt at holde dem opdateret under hele aftaleperiode.

Betaling for abonnementet kan ske med kredit/debit kort som f.eks Visa eller Mastercard. I nogle tilfælde kan betalingen ske som bankoverførsel.

Menuello opbevarer ikke dine betalingsoplysninger, da dette håndteres af en underleverandør af betalingsformidlingstjenesten, som Menuello bruger.

De til enhver tid gældende priser fremgår af menuello.com. Priserne er angivet eksklusiv moms og i danske kroner (DKK). Vi forbeholder os retten til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på vores webside.

Medmindre andet er aftalt mellem Partneren og Menuello, opkræves abonnementsbeløbet forud for den valgte abonnementsperiode ved begyndelse af hver periode.

Der kan vælges mellem månedlige eller årlige betalingsperioder. Ved en årlig betalingsperiode opkræves betalingen for hele perioden.

Ved tilmelding til abonnementsordning accepterer du, at Servicen fortsætter, indtil denne opsiges. Samtidig accepterer du, at der vil løbende blive trukket abonnementsbeløbet ved start af hver periode.

Hvis du gør brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepterer du samtidig, at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt. Tillægsydelser, som f.eks. gebyr for afsendelse af sms faktureres bagud for den forrige måned. Betalingen for tillægsydelser sker enten ved næste trækning eller som en særskilt faktura/opkrævning.

Aftaleperiode, Opsigelse og Fortrydelsesret
Applikation tilbydes udelukkende til erhvervskunder og udelukkende digitalt, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

Abonnementet fornyes automatisk ved start af abonnementsperiode medmindre det bliver opsagt før næste fornyelse, hvor abonnementsbeløbet hæves fra den oplyste betalingsmiddel.

Opsigelse skal ske senest dagen før begyndelse af en ny abonnementsperiode. Du kan opsige, opgradere eller nedgradere dit abonnement i Applikationen eller ved at kontakte os.

Opsigelser og nedgraderinger træder i kraft ved start af næste abonnementsperiode. Opgradering af abonnementet sker ligeledes ved næste abonnementsperiode for abonnementer med månedlig betalingsperiode. Opgradering til eller mellem abonnementer med årlig betalingsperiode træder i kraft med det samme.

Ved opsigelse eller sletning af konto er der ingen refusion af abonnementsprisen for allerede påbegyndt abonnementsperiode. Abonnementet bliver aktiv indtil udløb af den nuværende periode og med bibeholdelse af adgang til applikationen og tilhørende funktionalitet.

Vi forbeholder os retten til at opsige abonnementet med 1 måneders varsel. Såfremt der sker en væsentlig overtrædelse af denne Købsaftale, kan vi opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning.

Ved manglende betaling forbeholder vi os retten til midlertidigt at lukke din konto eller deaktivere nogle funktioner umiddelbart efter manglende betaling er registreret og indtil betaling har fundet sted.

Gratis prøveperiode
Menuello kan tilbyde et abonnement med en gratis prøveperiode i en begrænset periode (“gratis prøveperiode”). Du kan blive bedt om at indtaste dine fakturerings og betalingsoplysninger for at kunne få adgang til den gratis prøveperiode. Hvis du indtaster dine fakturerings- og betalingsoplysninger, når du tilmelder dig den gratis prøveperiode, vil du ikke blive opkrævet betaling før den gratis prøveperiode er udløbet.

Den sidste dag i den gratis prøveperiode, medmindre du opsiger dit abonnement, vil du automatisk blive opkrævet den gældende abonnementspris for den type abonnement, som du har valgt og en ny abonnementsperiode vil begynde med efterfølgende automatisk fornyelse.

Vi forbeholder os retten til at ændre vilkår og betingelser for gratis prøveperiode eller fjerne muligheden for prøveperioden helt ofr nye kunder uden varsel.

Funktioner og drift
Menuello vil altid bestræbe sig på at levere samtlige tjenester til tiden

Vi videreudvikler Applikationen løbende, og derfor kan vi helt eller delvist ændre eller fjerne forskellige funktioner i Applikationen.

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre på Applikationen. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen, mens opdateringer foretages. Vi tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

Menuello afgiver ingen indeståelse eller garanti i relation til pålidelighed, rettidighed, kvalitet eller egnethed af Applikationen eller at Applikationen forbliver at være uforstyrret eller fejlfri.

Data i applikationen
Tekster, billeder eller andre audiovisuelle oplysninger, som uploades i Applikationen af en Partner via en brugerkonto tilhører den pågældende Partner, som har uploadet dette indhold. Du er ligeledes ansvarlig for alt indhold som blev oprettet eller overført til Applikationen herunder at have rettigheder til brug af indholdet.

Såfremt du ikke har været aktiv i tjenesten i 12 måneder, sletter vi dine data i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Menuello forbeholder sig retten til at fjerne indhold uploaded af Partneres fra Applikationen.

Medmindre andet er anført, er Menuello databehandler af de personoplysninger, som indsamles om Slutbrugere i forbindelse med brug af Applikationen. Ved accept af disse betingelser indgår Partner og Menuello en databehandlingsaftale, som findes her: databehandleraftale.

Ansvarfraskrivelse
Menuello fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse betingelser, services eller brug af vores Service, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for følgeskader eller andre indirekte tab samt tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

Menuello er ikke ansvarlig for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på Applikationen, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for vores kontrol.

Menuello er ikke ansvarlig for tab, som er opstået i forbindelse med brug af Applikationen.

Du accepterer at driften af vores service fra tid til anden kan risikere at blive ramt af tekniske eller andre problemer og derfor ikke nødvendigvis kan fortsætte uden afbrydelser eller uden forekomst af tekniske eller andre fejl. I disse tilfælder kan Menuello ikke holdes ansvarlig – hverken over for dig eller andre – for sådanne afbrydelser, fejl eller problemer eller et direkte nedbrud af servicen.

Det maksimale erstatningsansvar overfor partneren kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til kundens samlede betaling i et år for brugen af Applikationen.

Menuello tilbyder kun en platform til oprettelse af digital menukort og har ikke ansvaret for overførsel af betalinger fra Slutbrugen til Partner.

Menullo, dets moderselskaber, tilknyttede selskaber, ledere, direktører, ansatte, aktionærer eller agenter/repræsentanter kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for tab, herunder, men ikke begrænset til, direkte, godtgørelse, indirekte, hændelige, følgeskader, specielle, eksemplariske eller strafferetlige skader (herunder, men ikke begrænset til, erstatning for tab af overskud, forstyrrelser af virksomhedens drift, tab af oplysninger og information), som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med (i) din manglende mulighed for at bruge materialerne, indhold, tjenester eller konti, (ii) dit misbrug af materialerne, indhold, tjenester eller konti, (iii) mangler ved eller svigt af tjenesterne, som skyldes handlinger eller undladelser fra anden tjenesteudbyder, (iv) svigt eller ændring af udstyr eller software, (v) svigt af telekommunikations- eller computerudstyr eller (vi) force majeure eller andre årsager, som ligger uden for vores rimelige kontrol. Det forudgående er også gældende, uanset om vi måtte være blevet underrettet om muligheden for sådanne skader eller ej.

Ved at benytte applikationen accepterer du, at Menuello ikke er ansvarlig for modtagelse og overførsel af betalinger for produkter, som du udbyder via Applikationen.

Øvrige bestemmelser
Partneren er ansvarlige for at anskaffe og vedligeholde enheder eller udstyr (som fx Tablet eller bonprinter) og internetforbindelser, der er nødvendige for at have adgang til og brug af Appliaktionen, og for at betale alle afgifter, der er forbundet hermed.

Partneren er eneansvarlig for fejl og mangler i egne produkter, som tilbydes til Slutbrugeren via Applikationen.

Tvister
Opstår der uenighed mellem Partneren og Menuello, skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i Aarhus som første instans.

Sidst opdateret: 14.07.2021

Vilkår & betingelser for Partnere

Tak for at du har valgt at benytte Menuello.

Menuello tilbyder en service i form af en webbaseret applikation, der gør det muligt at oprette etdigitalt menukort, der kan tilgås via en browser. Ved hjælp af denne platform kan slutbrugerederudover afgive en bestilling og betale online for de bestilte produkter. Adgang til applikationen distribueres efter SaaS-principet, hvor der betales et abonnement for at have adgang til Applikationen.

Definitioner
”Applikation” – digital platform drevet af Menuello ApS (menuello.com), der gør det muligt at oprette digitalt menukort og tilbyde sine produkter via platformen.
“Partner” – en restaurant, cafe, bar eller anden partner, som har valgt at benytte Applikationen leveret af Menuello ApS og som tilbyder sine produkter via den.
“Menuello” – Menuello ApS, St Bredlundvej 24 A, 7362 Hampen, Danmark CVR: 42308862
“Produkter” – mad, snacks, alkoholfrie og alkoholiske drikkevarer og andre forbrugsvarer tilgængeliggjort af Partneren via Applikationen.
“Købsaftale” – en bindende aftale mellem Partneren og Menuello.
“Service” – webapplikation, der tilbydes af Menuello ApS.
“Slutbruger”– en fysisk person, der køber en eller flere produkter af partneren, som har gjort dem tilgængeligt for køb via Applikationen.

Accept af abonnement og betingelser
Når du benytter vores service, accepterer du at være underlagt disse brugervilkår, der danner grundlag for en købsaftale mellem dig (“du/dig”, “din/dit/dine”, ”Partner”) og Menuello ApS (“Menuello”, “os”, “vi” eller “vores”) for benytte vores service.

Vi forbeholder os retten til enhver tid at ændare og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige på vores website. Brug af service og/eller vores websites efter ændring af disse betingelser, betragtes som din accept af de ændrede betingelser.
Vi opfordrer derfor til jævnligt at gennemgå disse vilkår.

Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse betingelser på virksomhedens vegne.

Accept af disse vilkår tiltrædes ved at afkrydse en specifik felt under registreringsprocessen.

Brug af Applikationen
Ved køb af et abonnement tildeles du  i aftaleperioden en begrænset, ikke-eksklusiv, opsigelig og ikke-overdragelig licens til adgang og brug af vores Applikation i henhold til de vilkår, betingelser og begrænsninger, som fremgår af denne Købsaftale, samt i henhold til eventuelle andre begrænsninger, som fastsættes skriftligt af os.

For at kunne bruge Applikationen skal Partneren oprette en brugerkonto ved at gennemføre en registreringsproces  i systemet. Oprettelse af en brugerkonto kræver, at du opretter en konto med en email og en adgangskode, og at du afgiver visse personoplysninger, herunder dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, virksomhedens navn, adresse samt CVR nummer for virksomheden. Du accepterer at afgive korrekte, fuldkomne og opdaterede brugeroplysninger, samt at holde dem vedlige i hele aftaleperiode. Se venligst vores Privatlivspolitik for mere information omkring behandling af dine personoplysninger. Partneren skal sikre, at brugeroplysningerne og lignende oplysninger, som er nødvendige for at få adgang til brugerkontoen, holdes fortrolige og bruges forsvarligt, således at de ikke er tilgængelige for tredjemand.

Hvis der er mistanke om, at en person uberettiget er blevet bekendt med Partnerens brugerkontooplysninger eller har adgang til Partnerens brugerkonto, skal Partneren straks give Menuello besked herom og skifte brugeroplysninger (adgangskode).

Partneren er ansvarlig for brug, ændringer og andet aktivitet på Partnerens brugerkonto. Ønsker du at slette din brugerkonto, bedes du venligst kontakte os.

Menuello tilbyder ikke finansielle ydelser og derfor kræves en særskilt aftale med en betalingsløsning og en indløser for at kunne modtage betalinger online.

Levering af adgang til Applikationen sker i samme øjeblik, som brugerkonto oprettes i systemet.

Priser og betalinger
Du accepterer at betale for brug af applikationen i henhold til vores priser og eventuelle gebyrer, som kan findes på vores hjemmeside eller ved at kontakte os.

For at kunne bruge vores service, skal du afgive gyldige kreditkortoplysninger eller oplysninger om en anden betalingsform i Applikationen samt at holde dem opdateret under hele aftaleperiode.

Betaling for abonnementet kan ske med kredit/debit kort som f.eks Visa eller Mastercard. I nogle tilfælde kan betalingen ske som bankoverførsel.

Menuello opbevarer ikke dine betalingsoplysninger, da dette håndteres af en underleverandør af betalingsformidlingstjenesten, som Menuello bruger.

De til enhver tid gældende priser fremgår af menuello.com. Priserne er angivet eksklusiv moms og i danske kroner (DKK). Vi forbeholder os retten til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på vores webside.

Medmindre andet er aftalt mellem Partneren og Menuello, opkræves abonnementsbeløbet forud for den valgte abonnementsperiode ved begyndelse af hver periode.

Der kan vælges mellem månedlige eller årlige betalingsperioder. Ved en årlig betalingsperiode opkræves betalingen for hele perioden.

Ved tilmelding til abonnementsordning accepterer du, at Servicen fortsætter, indtil denne opsiges. Samtidig accepterer du, at der vil løbende blive trukket abonnementsbeløbet ved start af hver periode.

Hvis du gør brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepterer du samtidig, at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt. Tillægsydelser, som f.eks. gebyr for afsendelse af sms faktureres bagud for den forrige måned. Betalingen for tillægsydelser sker enten ved næste trækning eller som en særskilt faktura/opkrævning.

Aftaleperiode, Opsigelse og Fortrydelsesret
Applikation tilbydes udelukkende til erhvervskunder og udelukkende digitalt, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

Abonnementet fornyes automatisk ved start af abonnementsperiode medmindre det bliver opsagt før næste fornyelse, hvor abonnementsbeløbet hæves fra den oplyste betalingsmiddel.

Opsigelse skal ske senest dagen før begyndelse af en ny abonnementsperiode. Du kan opsige, opgradere eller nedgradere dit abonnement i Applikationen eller ved at kontakte os.

Opsigelser og nedgraderinger træder i kraft ved start af næste abonnementsperiode. Opgradering af abonnementet sker ligeledes ved næste abonnementsperiode for abonnementer med månedlig betalingsperiode. Opgradering til eller mellem abonnementer med årlig betalingsperiode træder i kraft med det samme.

Ved opsigelse eller sletning af konto er der ingen refusion af abonnementsprisen for allerede påbegyndt abonnementsperiode. Abonnementet bliver aktiv indtil udløb af den nuværende periode og med bibeholdelse af adgang til applikationen og tilhørende funktionalitet.

Vi forbeholder os retten til at opsige abonnementet med 1 måneders varsel. Såfremt der sker en væsentlig overtrædelse af denne Købsaftale, kan vi opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning.

Ved manglende betaling forbeholder vi os retten til midlertidigt at lukke din konto eller deaktivere nogle funktioner umiddelbart efter manglende betaling er registreret og indtil betaling har fundet sted.

Gratis prøveperiode
Menuello kan tilbyde et abonnement med en gratis prøveperiode i en begrænset periode (“gratis prøveperiode”). Du kan blive bedt om at indtaste dine fakturerings og betalingsoplysninger for at kunne få adgang til den gratis prøveperiode. Hvis du indtaster dine fakturerings- og betalingsoplysninger, når du tilmelder dig den gratis prøveperiode, vil du ikke blive opkrævet betaling før den gratis prøveperiode er udløbet.

Den sidste dag i den gratis prøveperiode, medmindre du opsiger dit abonnement, vil du automatisk blive opkrævet den gældende abonnementspris for den type abonnement, som du har valgt og en ny abonnementsperiode vil begynde med efterfølgende automatisk fornyelse.

Vi forbeholder os retten til at ændre vilkår og betingelser for gratis prøveperiode eller fjerne muligheden for prøveperioden helt ofr nye kunder uden varsel.

Funktioner og drift
Menuello vil altid bestræbe sig på at levere samtlige tjenester til tiden

Vi videreudvikler Applikationen løbende, og derfor kan vi helt eller delvist ændre eller fjerne forskellige funktioner i Applikationen.

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre på Applikationen. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen, mens opdateringer foretages. Vi tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

Menuello afgiver ingen indeståelse eller garanti i relation til pålidelighed, rettidighed, kvalitet eller egnethed af Applikationen eller at Applikationen forbliver at være uforstyrret eller fejlfri.

Data i applikationen
Tekster, billeder eller andre audiovisuelle oplysninger, som uploades i Applikationen af en Partner via en brugerkonto tilhører den pågældende Partner, som har uploadet dette indhold. Du er ligeledes ansvarlig for alt indhold som blev oprettet eller overført til Applikationen herunder at have rettigheder til brug af indholdet.

Såfremt du ikke har været aktiv i tjenesten i 12 måneder, sletter vi dine data i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Menuello forbeholder sig retten til at fjerne indhold uploaded af Partneres fra Applikationen.

Medmindre andet er anført, er Menuello databehandler af de personoplysninger, som indsamles om Slutbrugere i forbindelse med brug af Applikationen. Ved accept af disse betingelser indgår Partner og Menuello en databehandlingsaftale, som findes her: databehandleraftale.

Ansvarfraskrivelse
Menuello fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse betingelser, services eller brug af vores Service, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for følgeskader eller andre indirekte tab samt tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

Menuello er ikke ansvarlig for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på Applikationen, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for vores kontrol.

Menuello er ikke ansvarlig for tab, som er opstået i forbindelse med brug af Applikationen.

Du accepterer at driften af vores service fra tid til anden kan risikere at blive ramt af tekniske eller andre problemer og derfor ikke nødvendigvis kan fortsætte uden afbrydelser eller uden forekomst af tekniske eller andre fejl. I disse tilfælder kan Menuello ikke holdes ansvarlig – hverken over for dig eller andre – for sådanne afbrydelser, fejl eller problemer eller et direkte nedbrud af servicen.

Det maksimale erstatningsansvar overfor partneren kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til kundens samlede betaling i et år for brugen af Applikationen.

Menuello tilbyder kun en platform til oprettelse af digital menukort og har ikke ansvaret for overførsel af betalinger fra Slutbrugen til Partner.

Menullo, dets moderselskaber, tilknyttede selskaber, ledere, direktører, ansatte, aktionærer eller agenter/repræsentanter kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for tab, herunder, men ikke begrænset til, direkte, godtgørelse, indirekte, hændelige, følgeskader, specielle, eksemplariske eller strafferetlige skader (herunder, men ikke begrænset til, erstatning for tab af overskud, forstyrrelser af virksomhedens drift, tab af oplysninger og information), som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med (i) din manglende mulighed for at bruge materialerne, indhold, tjenester eller konti, (ii) dit misbrug af materialerne, indhold, tjenester eller konti, (iii) mangler ved eller svigt af tjenesterne, som skyldes handlinger eller undladelser fra anden tjenesteudbyder, (iv) svigt eller ændring af udstyr eller software, (v) svigt af telekommunikations- eller computerudstyr eller (vi) force majeure eller andre årsager, som ligger uden for vores rimelige kontrol. Det forudgående er også gældende, uanset om vi måtte være blevet underrettet om muligheden for sådanne skader eller ej.

Ved at benytte applikationen accepterer du, at Menuello ikke er ansvarlig for modtagelse og overførsel af betalinger for produkter, som du udbyder via Applikationen.

Øvrige bestemmelser
Partneren er ansvarlige for at anskaffe og vedligeholde enheder eller udstyr (som fx Tablet eller bonprinter) og internetforbindelser, der er nødvendige for at have adgang til og brug af Appliaktionen, og for at betale alle afgifter, der er forbundet hermed.

Partneren er eneansvarlig for fejl og mangler i egne produkter, som tilbydes til Slutbrugeren via Applikationen.

Tvister
Opstår der uenighed mellem Partneren og Menuello, skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i Aarhus som første instans.

Sidst opdateret: 14.07.2021

Privatlivspolitik for slutbrugere

Denne privatlivspolitik beskriver vores politikker og procedurer for indsamling, brug og videregivelse af dine oplysninger, når du bruger vores Service eller besøge vores hjemmeside.
Vi bruger dine oplysninger til at levere og forbedre vores Service. Ved at bruge tjenesten accepterer du indsamling og brug af oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Når du benytter vores Service eller besøger vores hjemmeside indsamles der en række oplysninger om dig. Disse oplysninger kan være både personlige og ikke personlige. I forbindelse med besøg af vores hjemmeside indsamles der eksempelvis følgende informationer af teknisk karakter:

 • Om du har besøgt siden før

 • Besøgstid, besøgte sider og tid brugt på hver side på websiderne

 • IP adresse

 • Land eller område

 • Operativ system, browser, java-versionen

Disse informationer indsamles automatisk og der ligeledes benyttes cookies for at muliggøre det. Du kan læse mere om vores cookie politik her.

Derudover indsamles der personlige oplysninger om dig, når du benytter vores service og indtaster dine oplysninger I systemet.

 • Navn

 • Telefon

 • Email

Denne information vil være tilgængeligt for den Partner, som har ansvaret for din bestilling samt Menuello.

Sikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
Alt teknisk kommunikation foregår via en krypteret SSL forbindelse.

Formål
Oplysningerne bruges til at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere den aftalte service.
Informationer indsamlet via hjemmeside for at forstå hvordan vores hjemmeside blive brugt for at kunne forbedre kundeoplevelsen på hjemmesiden samt til analytiske formål.

Videregivelse af oplysninger
Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: contact@menuello.com. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Opdateret: 14.07.21

 

Privatlivspolitik for partnere

Denne privatlivspolitik beskriver vores politikker og procedurer for indsamling, brug og videregivelse af dine oplysninger, når du bruger vores Service eller besøge vores hjemmeside.
Vi bruger dine oplysninger til at levere og forbedre vores Service. Ved at bruge tjenesten accepterer du indsamling og brug af oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Når du benytter vores Service eller besøger vores hjemmeside indsamles der en række oplysninger om dig. Disse oplysninger kan være både personlige og ikke personlige. I forbindelse med besøg af vores hjemmeside indsamles der eksempelvis følgende informationer af teknisk karakter:

 • Om du har besøgt siden før

 • Besøgstid, besøgte sider og tid brugt på hver side på websiderne

 • IP adresse

 • Land eller område

 • Operativ system, browser, java-versionen

Disse informationer indsamles automatisk og der ligeledes benyttes cookies for at muliggøre det. Du kan læse mere om vores cookie politik her.

Derudover indsamles der personlige oplysninger om dig, når du benytter vores service og indtaster dine oplysninger I systemet.

Navn
Telefon
Email
Virksomhedens Navn, adresse og CVR

Ydermere gemmes alt indhold som bliver oprettet eller overført i Applikationen på partnerens brugerkonto.
Denne information vil være tilgængeligt for den Partner, som har ansvaret for din bestilling samt Menuello.

Sikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
Alt teknisk kommunikation foregår via en krypteret SSL forbindelse.

Formål
Oplysningerne bruges til at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere den aftalte service.
Informationer indsamlet via hjemmeside for at forstå hvordan vores hjemmeside blive brugt for at kunne forbedre kundeoplevelsen på hjemmesiden samt til analytiske formål.

Videregivelse af oplysninger
Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: contact@menuello.com. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Opdateret: 14.07.21

 

Cookies

For at få vores website til at fungere bedst muligt lægger vi sommetider små datafiler, såkaldte cookies, på din computer. Det gør de fleste store websites.

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som et website gemmer på din computer eller dit mobiludstyr, når du besøger sitet. På den måde kan websitet huske dine handlinger og indstillinger (såsom login, sprog, skriftstørrelse og andre indstillinger for visning) i en vis periode, så du ikke behøver at foretage indstillingerne, hver gang du går ind på sitet eller bevæger dig fra én side til en anden.

Hvordan bruger vi cookies?

En række af vores sider bruger cookies til at huske:

 • dine indstillinger for visning som f.eks. foretrukne sprog.

 • hvor vidt du har accepteret vores brug af cookies på sitet eller ej.

 • Tekniske oplysninger vedr. dit besøg på vores hjemmeside. F.eks. hvor lang tid du har været på siden og hvilke side har du åbnet på vores hjemmeside.

En liste med beskrivelse af cookies, der benyttes på denne side kan findes her.

Visse videoklip på vores sider anvender også en cookie for anonymt at indhente statistik om, hvordan du kom frem til siden, og hvilke videoer du har set.

Det er ikke strengt nødvendigt at acceptere cookies, for at websitet kan fungere, men det vil give dig en bedre oplevelse, når du bruger sitet. Du kan slette eller blokere cookies, men visse funktioner på sitet vil i så fald muligvis ikke fungere korrekt.

De oplysninger, der indhentes med cookies, bruges ikke til at identificere dig personligt, og vi har fuld kontrol over datamønstrene. Vores cookies anvendes ikke til andre formål end de, der er beskrevet her.

Opdateret: 14.07.2021